Wie we zijn

Keyzer Events, gevestigd aan Noweetuinen 7 2614KJ Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Webadres: https://www.keyzerevents.nl.

Dieuwke Robers-Keijzer is de Functionaris Gegevensbescherming van Keyzer Events Hij/zij is te bereiken via info@keyzerevents.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Keyzer Events verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keyzerevents.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Keyzer Events verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Keyzer Events neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keyzer Events) tussen zit. Keyzer Events gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics voor het in kaart brengen van het gebruikersgedrag op de website om de diensten van Keyzer Events verder te kunnen professionaliseren. Mailchimp voor het verzamelen van contactgegevens en verzenden van nieuwsbrieven en andere content.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden gedurende de door de wet opgegeven termijn bewaard. Na het verstrijken van deze termijn wordt toestemming gevraagd voor het behouden van de gegevens voor een nieuwe termijn of de gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Keyzer Events neemt passende beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van de ontvangen persoonsgegevens.

Watvoor gegevens verzamelen en waarom

Opmerkingen

Wanneer bezoekers een opmerking achterlaten op de website verzamelen wij de data zoals weergegevens in de opmerkingen sectie, alsook het IP-adres en browser user agent string om spam te kunnen detecteren. 

Een anonieme “hash” gemaakt van je e-mailadres kan worden gebruikt voor de Gravatar service om te controleren of je gebruikt maakt van Gravatar. De Gravatar Privacy Policy vind je hier: https://automattic.com/privacy/. Na het goedkeuren van je opmerking wordt je profielfoto zichtbaar voor bezoekers van de website. 

Contact forms

Cookies

Als je jouw gegevens invult op onze website kun  je er voor kiezen om deze gegevens op te slaan middels cookies. Dit is voor je eigen gemak, zodat je deze gegevens de volgende keer niet opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookies blijven 1 jaar bewaard. 

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze website kunnen embedded content bevatten (o.a. videos, afbeeldingen, artikelen, etc.). Embedded content van andere websites werkt hetzelfde alsof de bezoeker de website bezoekt waar de content origineel geplaatst is. 

Deze websites kunnen data over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking toevoegen en jouw interactie met de embedded content monitoren.

Hoe lang bewaren we jouw data

Wanneer je een opmerking plaatst, wordt deze opmerking en zijn metadata voor altijd opgeslagen. Dit doen wij zodat wij vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren i.p.v. ze in een aparte wachtrij te plaatsen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keyzer Events en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@keyzerevents.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Keyzer Events wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Keyzer Events neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@keyzerevents.nl

 

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Keyzer Events analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Keyzer Events verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Keyzer Events bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie)

persoonsgegevens > tot 1 jaar na actief contact > Om contact op te kunnen nemen met (potentiele) klanten.

Personalia > tot 1 jaar na actief contact > Om contact op te kunnen nemen met (potentiele) klanten.

Adres > tot 1 jaar na actief contact > Om contact op te kunnen nemen met (potentiële) klanten.

Keyzer Events verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Keyzer Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.